Këshilla mbi Letrën e Interesit

Këshilla mbi Letrën e Interesit

Shembull Si te shkruajme nje Cover Letter

Rreshti i parë është shumë i thjeshtë:

Gjatë [periudhës kohore], kam punuar si [titulli i punës] për [emri i kompanisë].

Jam i/e lumtur të aplikoj për [titullin e punës].

Si [titulli i punës], unë isha përgjegjës për [Detyrën 1, Detyrën 2 dhe Detyrën 3].

Ose:

Në këtë rol, kam punuar në disa projekte, duke përfshirë [Projekti 1, Projekti 2 dhe Projekti 3]

Jam i emocionuar të aplikoj për pozicionin e (pozicioni qe po aplikon). Disa fjale per kompanine qe po aplikon.

Cilat do qofshin tre gjërat që janë pikat tuaja të forta, sigurohuni që ato të pasqyrohen në letrën tuaj motivuese. Zgjidhni përvojën e punës ku keni përdorur ato tipare. Dhe nëse nuk keni aftësinë e saktë që ata po kërkojnë, përdorni shembullin më të afërt që keni.

Për shembull, mund të shkruani:

Përsëri, fokusi i komapnise në shërbimin ndaj klientit më ka bërë një përshtypje të madhe. Do të isha i emocionuar të punoja në një organizatë ku çdo punonjës – nga një praktikant te CEO – kujdeset aq shumë për klientat.

Faleminderit për kohën tuaj ,

Emër Mbiemër