Trajnim dhe edukim

Trajnim dhe edukim Menaxhim Këshillimi i karrierës

Sesionet Trajnuese - Excellent Customer Service

DM Consulting Services dhe duapune.com nisën për këtë vit sesionet trajnuese  me temë "Exellent Customer Service" me pjesëmarrjen e stafit të departamenteve të shitjes, shërbimit të klientit etj. nga filialet e ndryshme të Bankës Kombëtare Tregtare. Temat e trajtuara në këto trajnime kanë të bëjnë me komunikimin e brendshëm të kompanisë, komunikimin me klientin, shmangien e problematikave të ndryshme dhe përmirësimin e shërbimit ndaj kllientit etj. DM Consulting and duapune.com launched this year's training sessions on the topic "Excellent Customer Service" with the participation of sales department staff, customer service, etc. from the various affiliates of Banka Kombëtare Tregtare. The topics discussed in these trainings relate to the company's internal communication, customer communication, avoiding various issues and improving customer service.