Menaxhim

Menaxhim Këshillimi i karrierës

Trajnim "Zhvillimi strategjik i funksionit të Burimeve Njerëzore"

Ekspertët e Burimeve Njerëzore te Duapune.com morën pjesë ne trajnimin "Zhvillimi strategjik i funksionit të Burimeve Njerëzore", zhvilluar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë në datë 8 Prill. Në këtë trajnim, Gordon Paisley, Menaxher i Lartë i BNJ në United Airlines, në Çikago të SHBA ndau njohuritë dhe eksperiencat e tij me të gjithë pjesëmarrësit. Participation on the training "HR Training on Strategic Development of the HR Function". The HR Experts of Duapune.com participated on the training Strategic Development of HR function, provided by the American Chamber of Commerce on April 8th. On this training Gordon Paisley, High level HR Manager at United Airlines in Chicago USA, shared his knowledges and experiences with all the participants.