Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Teorema e Pagës

maths-5651330Teoremë: "Sa më pak dini, aq më shumë fitoni"

Vërtetim: Kjo teoremë vërtetohet në bazë të 2 postulateve:

Postulati 1 : Dija = Fuqi Postulati 2 : Kohë = Para Por: Fuqia = Punë / Kohë

Zëvendësojmë sipas postulateve dhe kemi Dija = Punë / Para Pra Para = Punë / Dija

Kur Dija -> 0Para -> infinit, pavarësisht nga Puna e bërë.

Pra sa më pak të dini, aq më shumë do të fitoni…