Lojëra argëtuese dhe humor

Lojëra argëtuese dhe humor

Quiz!

Pergjigja: 5 femijë. Secila nga motrat ka të njëjtin vëlla.