Këshillimi i karrierës

Këshillimi i karrierës

Çfarë është pushimi sabatik?

Pushime me një periudhë të zgjatur kohore larg punës. Gjatë kësaj kohe, punonjësit janë ende të punësuar dhe paguhen.

Ata që marrin një leje sabatike mund ta përdorin këtë kohë si të duan, qoftë për pushim, për të marr aftësi të reja (trajnime etj) ose për udhetime. 

Si funksionon pushimi sabatik?
Zakonisht, ditë pushimi u ofrohet punonjësve pasi ata të kenë punuar me kompaninë për një kohë të caktuar. Ligjërisht, nuk ka asnjë kërkesë minimale, por zakonisht është të paktën 5 vjet.

Nuk ka gjithashtu asnjë kërkesë minimale për sa kohë duhet të jetë një sabat. Për shkak se nuk është një pushim, ka disa konsiderata që duhen mbajtur parasysh për një pushim. Këto mund të përfshijnë trajnimin e një zëvendësimi, mbulimin e detyrave ose gjëra të tjera për të cilat zakonisht nuk duhet të mendoni për pushime më të shkurtra.

Për të përfituar sa më shumë nga ky lloj pushimi, pushimet zakonisht zgjasin të paktën katër javë ose në raste të veçanta deri në një vit.  

Viti sabatik mund të jetë një vendim shumë i mirë në jetën tuaj akademike dhe profesionale.

Në Shqipëri viti sabatik nuk aplikohet.