Rreth HRHub Albania

HRHub Albania është një nismë e re e duapune.com, e lindur si nevojë për të adresuar sfidat më të nxehta dhe të ndjeshme, me të cilat përballet tregu i Burimeve Njerëzore në Shqipëri por edhe më gjerë. Kjo nismë do të mbledh rreth vetes drejtuesit e BNJ, ekspertët, drejtuesit e kompanive dhe të gjithë profesionistët të cilët përballen me këto sfida dhe shprehin gatishmëri për të diskutuar dhe bashkëpunuar në lidhje me zgjidhjet e tyre. HRHubAlbania është një hapësirë mendimi, diskutimi dhe bashkëpunimi (think tank) i të gjithë aktorëve që dëshirojnë të kontribuojnë në mënyrë aktive në transformimin modern, agile, dixhital dhe inovativ të rolit të BNJ dhe që e konsiderojnë atë si një nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit strategjik të ekonomisë në të gjitha nivelet.

HRHub Albania mundëson organizimin e aktiviteteve dhe trajnimeve tematike me vlerë të shtuar që realizojnë ndarjen e dijeve, praktikave më të mira, rrjetëzimin dhe zhvillimin profesional të pjesëmarrësve, si dhe orientojnë tregun në lidhje me dinamikën e përshtatjes, aftësitë, profesionet dhe cilësitë e kapitalit njerëzor në të ardhmen.

Qëllimi i HRHub Albania është shndërrimi i tij në një pikë takimi ku të gjithë aktorët e BNJ të gjejnë përgjigje, zgjidhje, mendim të thelluar për çështjet e nxehta të menaxhimit të kapitalit njerëzor me të cilat përballemi çdo ditë.

Aktiviteti i sotëm, “InnoRecruit” i përkushtohet inovacionit në rekrutim, ndërkohë që kalendari paraprak i aktiviteteve në vijimësi do të jetë:

  • Shkurt 2020 - HRDigital (InnoDigHR)
  • Prill 2020 - Indikatorët kryesorë të performancës
  • Qershor 2020 - Roli strategjik i menaxherit të BNJ
  • Tetor/Nëntor 2020 - Konferenca ndërkombëtare e BNJ


Pse DM Consulting Services dhe duapune.com?

DM Consulting Services, themeluar në 2006 dhe drejtuar nga Eljana Mete dhe Dritan Mezini, është një kompani e specializuar në fushën e transformimit dixhital dhe inovativ, e përqëndruar kryesisht në industrinë e Burimeve Njerëzore, sidomos në atë të rekrutimit, menaxhimit të proceseve të BNJ, sistemet e informacionit, trajnime dhe këshillime për karrierë.

Duapune.com është një nga portalet më të mirënjohura në tregun e punës në Shqipëri, në rajon dhe më gjerë, aktive që në vitin 2009, dhe sot numëron mbi 100K punëkërkues, mbi 6K punëdhënës, e shtrirë në mbi 136 shtete nëpërmjet partnerit ndërkombëtar the-network, me mesatarisht 550 punë të lira aktive çdo ditë.