Z. Visar Jasiqi

Visar Jasiqi është shef i operacioneve dhe marrëdhënieve me jashtë në RIT Kosova (AUK). Ai është një besimtar i plotë, në transformimin socio-ekonomik të Kosovës përmes teknologjisë së informacionit, dhe se ky transformim vjen kryesisht nga zhvillimi i kapaciteteve njerëzore që mishërojnë teknologjinë në mësim, punë dhe jetën e përditshme. Ai ka udhëhequr nisma të ndryshme për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore për më shumë se 17 vite, fillimisht si Menaxher i Trajnimeve në Institutin IPKO dhe më pas për më shumë se 12 vite si themelues dhe Drejtor i Institutit të Trajnimit dhe Zhvillimit, një departament i arsimit të vazhdueshëm në RIT Kosova (AUK ).

Pasioni i tij për zhvillimin e kapaciteteve njerëzore, angazhimin drejt zhvillimit shoqëror dhe ekspertizën në Menaxhimin e Projekteve e kanë shtyrë atë drejt udhëheqjes së projekteve në shkallë të gjerë për Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, USAID-in dhe donatorët e tjerë. Ai menaxhoi "Projektin TechECDL" që trajnoi më shumë se 13,000 mësues parauniversitarë të Kosovës në përdorimin e kompjuterave në klasë, projekti i USAID TLP IPSC për të përgatitur 1150 Kosovarë për pranim në universitetet amerikane dhe 1000 shërbyes publikë në zhvillimin e politikave publike dhe udhëheqjen, kishte inicuar projektin "Female in IT-FIT ”që trajnoi 70 vajza të reja për t'iu bashkëngjitur tregut të punës dhe mbikëqyr shumë projekte të tjera në RIT Kosovë (A.U.K). Shumica e intervenimeve integrojnë punën praktike (internship) si metodë e lehtësimit të kalimit nga shkolla në tregun e punës.

Visari ka përfunduar Bachelorin e Shkencave në Institutin e Teknologjisë Rochester me përqendrim në Ndërmarrësi dhe Menaxhim dhe aktualisht është kandidat në “ExecutiveMBA” në Universitetin Sheffield. Ai është i certifikuar si Project Management Professional (ID e Kredencialit PMP: 1411554) nga PMI dhe MikroMasters në Menaxhimin e Projekteve përmes RITx dhe ishte një menaxher i certifikuar i Sistemeve të Cilësisë nga EOQ (ID e Kreditit DE08QSM-21257). Për më shumë se 5 vjet ai shërben si Anëtar i Bordit në Autoritetin Kombëtar të Kualifikimit të Kosovës.