Z. Artan Koxhuku

Artan Koxhuku ka studiuar për Drejtesi në Universitetin e Tiranës. Pas mbarimit të studimeve ai ka punuar si jurist në Bankën Kombëtare Tregtare e më pas në Ministrinë e Financave. Gjatë karrierës së tij profesionale, Artan Koxhuku ka qenë në periudha të ndryshme kohore Këshilltar Juridik i Kryeministrit dhe i Ministrit të Mbrojtjes.

Ai ka mbuluar gjithashtu edhe detyra te rëndësishme si Sekretar i Përgjithshëm i Këshillit të Ministrave dhe Drejtor Kabineti i Zëvendës Kryeministrit. Artan Koxhuku ka qenë per disa vite anëtar i këshillave drejtues te dy bankave më të mëdha në treg, Bankës Kombëtare Tregtare dhe Bankës së Kursimeve (sot Raiffeisen Bank).

Ai ka qenë gjithashtu edhe anëtar i Bordit Drejtues të Institutit për Paqe Zhvillim dhe Integrim. Aktualisht Artan Koxhuku është Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore në Agna Group dhe Drejtor i Agna Leadership Academy.