Z. Roden Pajaj

Roden është Drejtor i Departamentit të Konsulencës mbi Kapitalin Njerëzor si dhe Drejtor i Departamentit të Burimeve Njerëzore (BNJ) të Deloitte Albania dhe Kosovo.

Ai ka 11 vite eksperiencë në fushën e BNJ, veçanërisht në menaxhimin strategjik të BNJ, transformimin e këtij funksioni në klientë të industrive të ndryshme si dhe në projektimin dhe kryerjen e aktiviteteve trajnuese për aftësitë e buta, dinamikën e skuadrave dhe në fusha të tjera të menaxhimit të BNJ.

Roden është anëtar i Këshillit të BNJ në grupin e Deloitte Central Europe si dhe koordinator rajonal për Employer Branding. Ai është facilitues në Qendrën e Vlerësimit dhe Zhvillimit të Partnerëve të rinj të Deloitte Central Europe si dhe facilitues i certifikuar nga Universiteti i Deloitte EMEA për dizenjimin dhe zhvillimin e aktiviteteve trajnuese për nivelin ekzekutiv të drejtimit në biznese.

Roden është Kryetar i Komitetit të Punës dhe Etikës të AmCham Albania. Ai është diplomuar me titullin Executive MBA në Hellenic University në Selanik, Greqi.