Znj. Ines Mucostepa

Ines Mucostepa lindi në Tiranë, Shqipëri. Në vitin 1993 mbaroi studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Juridik. Në 2002 perfundoi Fakultetin Juridik, Universiteti i "La Sapienza", Romë, Itali, Shkalla e Drejtësisë në të Drejtën Kushtetuese, teza “Kushtetuta Shqiptare".

Në vitin 2003 është kualifikuar me gradën Avokat nga Avokatia Shqiptare dhe ne 2006 është kualifikuar me Diplomen e Avokatit (Avvocato) nga Shoqata e Avokatëve në Milano.

Nga 2002-2007, Zonja Muçostepa ka punuar në Firmën Juridike “Palmieri” në Milano, Itali, si Avokat i Dytë në çështjet gjyqësore në lidhje me çështjet e imigracionit. Nga 2006-2009 ka punuar si këshilltare ligjore dhe ndërmjetëse në marrëveshje tregtare pranë Dhomës së Tregtisë Shqiptaro - Italiane në Milano.

Nga viti 2009, ajo punon si përfaqësuese ligjore e "Albacall" Sha. Që nga korriku 2015 ajo punon si Presidente e Unionit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqiperisë (UCCIAL). Nga Shkurt 2017, ajo është Kryetare e Këshillit kombëtar të të Drejtave të Autorit. Nga Nëntor 2017, ajo është Anëtare e Bursës së titujve "ALSE". Nga 2016, ajo është anëtare e Parlamentit Evropian të Ndërmarrjeve. Nga korrik 2015, ajo është anëtare e bordit të Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI), anëtare e Këshillit të Mbrojtjes së Konsumatorit. Nga Gusht 2015, anëtare e Qendrës COD.

Nga Shtator 2015, anëtare e Këshillit Ekonomik Kombëtar (KEK), Këshillit Ekonomik të Tiranës, anëtare e bordit të Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe drejtuese bordi e “Chambers Investment Forum of Western Balkan”.