Znj. Eljana Mete

Eljana Mete ka mё shumё se 12 vite pёrvojё nё industrinё e Menaxhimit tё Burimeve Njerёzore dhe Rekrutimit . Ajo ёshtё bashkёthemeluese e platformёs sё parё digjitale tё punёsimit nё Shqipёri: duapune.com. Ajo ҫfarё e dallon Eljanёn, duke e bёrё njё nga profesionistet mё tё rёndёsishme nё industrinё e Burimeve Njerёzore dhe Rekrutimit, ёshtё se ka arritur tё gjejё njё balancё tё shkёlqyer mes fushёs sё saj tё studimeve në Psikologji dhe Pedagogji nga Universiteti i Montreal në Kanada dhe eksperiencёs sё fituar nëpërmjet pёrdorimit tё teknologjisё gjatё procesit tё rekrutimit dhe selektimit të Burimeve Njerëzore për Kompani të ndryshme.