Z. Visar Ademi

Visar Ademi, tashmë Drejtues Ekzekutiv i organizatës “My Career”, është një nga themeluesit e programit “My Career” pjesë e projektit të USAID për konkurrencën, ku ai punoi si Workforce Development Component Leader. Përgjatë angazhimit të tij në projektin e USAID, arritjet më të mëdha të Z. Ademi përfshijnë: krijimin e një portali “state of the art” ku punëkërkuesit dhe punëdhënësit komunikojnë dhe bashkëveprojnë në kohë reale me njëri-tjetrin duke diskutuar mundësitë e karrierës, zhvillimin e programit më të suksesshëm të praktikës në Maqedoni, zhvillimin e programit arsimor të udhëhequr nga industria etj. Në eksperiencat e mëparshme Z. Ademi ka shërbyer si Chief of Party në një projekt me vlerë 1.8 mil $, të financuar nga USAID Washington dhe implementuar nga Indiana University. Projekti kishte disa objektiva ndër të cilat më e rëndësishmja ishte rritja e kapaciteteve të South East European University, SEEU në Maqedoni, duke e shndërruar në institucionin lider të arsimit të lartë në vend.

Përgjatë kësaj kohe, Z. Ademi ka ndihmuar gjithashtu në zhvillimin e kurrikulave dhe rishikimin e Fakulteteve të Administrimit të Biznesit dhe Studimeve të Komunikimit. Ai ishte një pionier në hapjen e Qendrës së Karrierës, Qendrës së Edukimit në Distancë në Universitetin e Evropës Juglindore, për herë të parë të këtij lloji në Ballkan.

Z. Ademi ka një përvojë të gjerë në zhvillimin e programeve të zhvillimit të fuqisë punëtore në Ballkanin Perëndimor që punon për donatorët kryesorë si USAID, SDC Zvicerane, GIZ. Ai ka qenë përgjegjës për zhvillimin dhe zbatimin e modeleve të suksesshme në programet e partneritetit në arsimin e biznesit në nivelin e Arsimit Profesional dhe Arsimit të Lartë.

Renditur në mesin e studentëve më të mirë, në 2004, Visar Ademi u diplomua në MBA nga Universiteti Lancaster, në Mbretërinë e Bashkuar. Për të vazhduar studimet e tij në MBA, Këshilli Britanik i dha atij me Bursën British Chevening, një nga programet më prestigjioze dhe konkurruese të bursave në MB. Ndërsa ishte në Mbretërinë e Bashkuar, Z. Ademi iu ofrua një praktikë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), ku ai punoi për tezën e tij të disertacionit, programe mikro-finance në Ballkanin Perëndimor të mbështetur veçanërisht nga EBRD, Londër. Më parë në 2001, me një Bursë të Universitetit të Georgetown, Z. Ademi vazhdoi studimet e tij “Post-Baccalaureate” në Biznes Ndërkombëtar dhe Diplomaci në SH.B.A. Një nga kompanitë më të mira në industrinë e naftës, Valvoline, i ofroi Visarit një pozicion internshipi ku ai punoi për tre muaj.