Znj. Enkeleda Tupa

Ka përfunduar studimet për Shkenca Sociale dhe master në Manaxhim të Burimeve Njerëzore(Universiteti i Bolonjës)

E gjithë karriera 13 vjeçare është e fokusuar në fushën e Burimeve Njerëzore duke mbuluar pozicione të ndryshme.

Aktualisht mbulon pozicionin e Partnerit të Biznesit në divizionin e Burimeve Njerëzore (HR Senior Business Partner).