Znj. Juna Beqiri

Koordinatore e Burimeve Njerëzore e “The Plaza Tirana” sh.a., një hotel luksoz me 5 yje pozicionuar në qendër të Tiranës, me rreth 5 vite eksperiencë në Menaxhimin e Burimeve Njerëzore me fokus kryesor në Industrinë e Hotelerisë dhe Mikpritjes. Përgjegjëse për menaxhimin e proceseve ditore të funksioneve të burimeve njerëzore (si rekrutimi, programet e trajnimit, vlerësimi i performancës, Politikat dhe Procedurat e punësimit) në përputhje me strategjinë e përgjithshme të funksionimit të hotelit.

Njëkohësisht Menaxhere e Sistemit të Menaxhimit të Integruar, me më shumë se 3 vite eksperiencë në implementimin dhe zhvillimin e Standardeve ISO (ISO 9001 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë, ISO 14001 Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit dhe ISO 45001 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë).

Diplomuar në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës me titullin Master Shkencor (MSc) në Psikologji Klinike, Zhvillimi dhe Marrëdhëniesh. Pjesë e Studentëve të Ekselencës dhe vlerësuar në vitin 2015 me Medalje Ari nga Universiteti i Tiranës për rezultate të shkëlqyera në përfundim të Studimeve Master.