Fondi Besa

Fondi Besa sh.a është institucion financiar jo banke dhe aktiviteti i tij përfshin: -Kredidhënie për bizneset e vogla dhe të mesme; -Shërbim pagesash dhe arkëtimesh; -Ndërmjetësim për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat); -Ofrimin e garancive bankare; -Shërben si agjent ose këshilltar financiar.

Vendndodhja

Tiranë, Shqipëri

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Programues ne Web
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
---
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
22-02-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

Fondi BESA sh.a Institucion per Kreditimin e Bizneseve, shpall konkurrimin per vend te lire pune ne pozicionin ZHVILLUES/MENAXHUES I RRJETEVE SOCIALE & FAQE WEB per Zyren Qendrore.

Kualifikimet

Kerkesat kryesore per kandidatet per kete pozicion jane:
•Arsim i larte ne fushen e marketingut, biznesit ose teknologji informacioni.
•Eksperience te ngjashme ne fushen e promovimit te produkteve apo sherbimeve permes WEB -it apo rrjeteve sociale.
•Te kete aftesi ne analizen e informacioneve te ndryshme qe lidhen me tregun dhe kerkimet e tregut.
•Eksperience në fushen e marketingut dhe promocionit.
•Aftësi te mira organizimi, komunikimi & bashkepunimi ne grup.
•Te kujdeset/krijoje faqe Web qe perputhen me motorret e kerkimit.
•Te kujdeset per permirsimin e vazhdueshem te renditjes se motorreve te kerkimit.
•Te kujdeset per mirembajtjen e mediave sociale, si Twitter, Facebook dhe LinkdIn si dhe te jete i afte te transmetoje informacione te rendesishme ne keto rrjete.
•Te krijoje reklama ne internet.
•Te theksoje dhe te inkurajoje komentet pozitive.
•Te krijoje strategji marketing per projekte, duke perfshire faqet e internetit te kompanise dhe mediat sociale.
•Te kete nje bashkepunim me departamentin e shitjeve, ne zhvillimin dhe implementimin e metodikave sa me bashkekohore.

Shënime

Te gjithe kandidatet duhet te paraqesin dokumentet e meposhtme:

1.Kerkese per punesim
2.Curriculum Vitae
3.Fotokopje te Diplomes Universitare te shoqeruar me liste notash.
4.Deshmi te ndryshme kualifikimi
5.Reference pune nga punedhenesi i fundit
6.Fotografi (1 cope)

Dokumentacioni i kerkuar te paraqitet brenda dates 14 Shkurt 2018 dhe te dorezohet ne zarf te mbyllur prane Zyres Qendrore te Fondit Besa, me adrese: Rruga “Brigada e VIII”; Pallati Nr. 5 (zona e ish bllokut), Tirane.

Per çdo informacion tjeter mund te vizitoni faqen tone zyrtare ne internet www.fondibesa.com dhe per çdo paqartesi mund te kontaktoni me Departamentin e Burimeve Njerezore & Sherbimeve prane Zyres Qendrore, ne nr. e telefonit: 04 2253841/842.

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë