Neptun shpk

 

“Neptun”, është kompania udhëheqëse në shitjen e produkteve elektronike në Shqipëri. Operon në një biznes ndërkombëtar në 4 vende të Ballkanit Perëndimor. Hyn në treg me anë të formateve moderne të shitjeve, duke iu ofruar konsumatorëve një gamë produktesh e shërbimesh të plota e gjithë përfshirëse.

Shtyllat më të forta ku mbështet strategjia e...

Vendndodhja

Tiranë, Shqipëri

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Operator
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
Pak eksperience (0 - 2 vite)
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
26-02-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

Balfin Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.
Neptun shpk është pjesë e Balfin Group e specializuar në tregëtimin e pajisjeve Elektroshtëpiake.

Pozicioni: Operator
Departmenti: Sherbim Klienti
Vendodhja: Administrate

Detyra dhe Përgjegjësi:
• Trajtoni dhe adresoni menjëherë kërkesat e konsumatorëve;
• Mbani shënime mbi ndërveprimet dhe transaksionet e konsumatorëve;
• Shënoni detajet e pyetjeve, komenteve dhe ankesave në sistem;
• Ndjekja e ndërveprimeve të konsumatorëve;
• Dokumentoni të gjithë informacionin e thirrjes sipas procedurës standarde të operimit;
• Proaktivisht të propozojë përmirësime operacionale për kompaninë bazuar në nevojat e konsumatorit;
• Menaxhon shitjet në internet;
• Raporton performancën e kanaleve të komunikimit tek Shefi i Departamentit;

Kërkesat:
•Edukimi: Diplomë e Shkollës së Mesme, (Diploma Universitare përbën avantazh);
•Eksperiencat e punës: Minimum 1 vjet përvojë pune në pozicione të ngjashme;
•Kualifikime të tjera:
-Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane (me shkrim dhe verbale);
-I aftë për të punuar në grup;
-Energjik dhe të pëlqejë punën me marëdhënie me klientin;
-I sjellshëm dhe me vetëbesim;
-I gatshëm për të punuar nën presion dhe në situata sfiduese;

Kushtet e punës: Grupi Balfin ofron një paketë benefitesh tërheqëse, duke përfshirë një pagë të drejtë të bazuar në merita dhe vlerësimin e performancës.

Mënyra e aplikimit*: Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë aplikimet e tyre me e-mail në adresën tonë elektronike [email protected]

Afati i dorëzimit: 26.02.2018

*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.