Aluflor

Aluflor eshte nje kompani me aktivitet ne fushen e ndertimit me ekspertize ne konceptimin, projektimin, perpunimin dhe ndertimin e fasadave te jashtme te objekteve duke ofruar nje portofol te plote te te gjitha llojeve te fasadave te xhamit, fasadave te ventiluara me material natyrore, fasadave te ventiluara me pllake qeramike, fasadave te ventiluara me Alucobond, fasadave dekorative, fasadave te blinduara, fasadave inteligjente, f...

Vendndodhja

Tiranë, Shqipëri

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Inxhinier Civil
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
Student
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
07-09-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

ALUFLOR mundëson ndërtimin e fasadave të teknologjisë së lartë, dritareve dhe dyerve duke përdorur sisteme të profileve të aluminit, pajisje të përpunimit, aksesorëve dhe ekspertizë teknike të cilësisë më të lartë. Për më tepër ALUFLOR ka vendosur standarde të larta teknologjike në industrinë e ndërtimit. Përfitimi funksional i markës qëndron në zgjidhjet më të mira teknike.
Ne kuader te zgjerimit te kompanise, dhe nevojes per staf shtese, ALUFLOR eshte i interesuar te punësojë një Inxhinier Projektimi që të plotësojë kriteret e mëposhtme:

Detyrat

• Realizimi i vizatimeve te projektit të objektit dhe ofrimi i alternativave.
• Është përgjegjës për matjet ne kantier dhe permbush kerkesat e projektit.
• Pergatit listen e materialeve
• Llogaritja statike dhe estetike e fasadës në përputhje me kodet e projektimit të standardeve me të cilat operon kompania dhe kërkesat e investitorëve duke u bazuar në projektin e objektit.
• Marrja e të dhënave përkatëse nga klienti në formate të përshtatshme për projektimin.
• Diskuton dhe bie dakord me investitorin për të gjithë detajet e mundshme të projektit në mënyrë që kontrata për realizimin e objektit të jetë sa më e plotë.
• Ndjek ecurine ne kantier dhe raporton per ecurine e zbatimit te projektit.
• Bën korigjimet e fundit pasi projekti i paraqitet klientit.
• Respekton buxhetin dhe afatet e projektit
• Respekton legjislacionin per ndertimin.

Kualifikimet

• Diplomë Universitare në Inxhinieri Ndërtimi ose Arkitekture.
• Preferohet të ketë eksperiencë me fasadat dhe te jete inxhinier strukturist.
• Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze.
• Njohje shumë e mirë e paketës Microsoft Office. 
• Njohje shumë e mirë e detyrueshme e programit Autocad 2D etj.
• Aftësi të mira organizative, menaxhuese dhe koordinuese.
• Aftësi për të dhënë sugjerime dhe alternativa për zgjidhjen e problemeve dhe situatave.
• Aftësi të mira komunikimi dhe të bashkëpunimit.
• Të jetë i besueshëm, i përgjegjshëm dhe të përmbushë detyrimet e punës.

Shënime

Per ata qe i plotesojne keto kritere te dergojne CV-ne e tyre me foto, duke specifikuar pozicionin e punes per te cilin aplikojne:
Email: [email protected]
Adresa: "Kompleks rekreativ 3 katesh", Sheshi Italia, Kati +2, Tirane.

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë