ep & partners consultancy shpk

ep & partners consultancy është një bashkëpunim Shqipëtar dhe Hollandez, i cili sjell praktikat më të mira Hollandeze në trajtimin e burimeve njerëzore, trajnimeve dhe të menaxhimit financiar, praktika të provuara më parë si më të sukseshmet nga kompanitë më të mëdha në botë, të cilat operojnë në shumë tregje.

Këto praktika kanë rezultuar shumë të suksesshme në vendet në zhvillim, sidomos në Rusi dhe ish Republ...

Vendndodhja

Tiranë, Shqipëri

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Informaticien
Tipi i punës
Tjeter
Eksperiencë
Pak eksperience (0 - 2 vite)
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
13-02-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

Eppc kërkon një Mirëmbajtës për marketingun digital dhe database–n e të dhënave për klientin e saj, kompani italiane lider në fushën e mjekësisë.

Roli i kësaj figure do të jetë ai i mirëmbajtjes së database-s së të dhënave dhe suportit të kompanisë në realizimin e Marketingut Online për klientët e tyre.

Detyrat

•Përditësimi i vazhdueshëm i database-s të të dhënave dhe të CRM të kompanisë (Salesforce);
•Raportim periodik mbi indikatorët kryesorë të performancës të kompanisë;
•Suport për Menaxherin e marketingut digital të kompanisë për:
-Realizimin e faqeve të internetit;
-Realizimin e Landing Pages;
-Realizimin e DEM (Digital Elevation Model);
-Përmirësimin e SEO (Search engine optimization) të website -ve.

Kualifikimet

•Diplomë Universitare në Informatikë / Inxhinieri Informatike;
•Njohja e CMS: DNN, Wordpress, Joomla;
•Njohuri për HTML në nivel të mesëm ose të lartë;
•Aftësi për të redaktuar imazhe në nivelin bazë;
•Aftësi për të menaxhuar database të dhënash;
•Të zotërojë shumë mirë gjuhën Italiane, të folur dhe të shkruar (Anglishtja përbën avantazh).

Shënime

Pozicioni: Mirëmbajtës i Marketingut Digital;
Vendndodhja: Tiranë;
Pagesa: Shumë e mirë;
Kontrata: Sipas Kodit të Punës;
Aplikimet mbyllen:23.01.2018

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë