Aluflor

Aluflor eshte nje kompani me aktivitet ne fushen e ndertimit me ekspertize ne konceptimin, projektimin, perpunimin dhe ndertimin e fasadave te jashtme te objekteve duke ofruar nje portofol te plote te te gjitha llojeve te fasadave te xhamit, fasadave te ventiluara me material natyrore, fasadave te ventiluara me pllake qeramike, fasadave te ventiluara me Alucobond, fasadave dekorative, fasadave te blinduara, fasadave inteligjente, f...

Vendndodhja

Tiranë, Shqipëri

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Menaxhim i Projekteve
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
---
Kërkohet foto
Po
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
09-03-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

ALUFLOR mundëson ndërtimin e fasadave të teknologjisë së lartë, dritareve dhe dyerve duke përdorur sisteme të profileve të aluminit, pajisje të përpunimit, aksesorëve dhe ekspertizë teknike të cilësisë më të lartë. Për më tepër ALUFLOR ka vendosur standarde të larta teknologjike në industrinë e ndërtimit. Përfitimi funksional i markës qëndron në zgjidhjet më të mira teknike.

Detyrat

- Mbikqyrja e proçesit të projektimit, prodhimit dhe montimit dhe të gjitha procedurat që përfshihen në të.
- Hartimi i planit të punës dhe ndërtimi i strategjisë në lidhje me realizimin e objektivave dhe afateve të vendosur.
- Programimi dhe mbikëqyrja e të gjithë aktivitetit të Departamentit.
- Merr pjesë në punësimin e punonjësve që i përkasin këtij departamenti dhe siguron mbarëvajtjen e punës duke zbatuar me përpikmëri Rregulloren e Brendshme të Kompanisë.
- Delegon përgjegjësitë dhe detyrat te vartësit e drejtpërdrejtë.
- Bën çdo ditë raportim tek eprori i drejtpërdrejtë.
- Është përgjegjës të performojë detyra të tjera që kërkohen nga eprori i drejtpërdrejtë.

Kualifikimet

- Diplomë Universitare në Inxhinieri Ndërtimi ose Inxhinieri Mekanike.
- Mbi 8 vjet eksperiencë pune në fushën e Inxhinierisë.
- Preferohet të ketë eksperiencë me fasadat.
- Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze.
- Njohje shumë e mirë e paketës Microsoft Office, AutoCAD etj.
- Aftësi shumë të mira organizuese, menaxhuese dhe koordinuese.
- Aftësi për të dhënë sugjerime dhe alternativa për zgjidhjen e problemeve dhe situatave.
- Aftësi të mira komunikimi dhe të bashkëpunimit.
- Të jetë i besueshëm, i përgjegjshëm dhe të përmbushë detyrimet e punës.

Shënime

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për proçedura të mëtejshme.
- Personi duhet të jetë i gatshëm të udhëtojë.

Blvd."Deshmoret e Kombit", Twin Towers,Tower 1, Kati 12 Tirane, 

Te interesuarit te dergojne CV duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikojne ne adresen e email: [email protected] dhe [email protected]

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë