Hari Lena Group

Hari Lena Group is a group of companies which offers a huge variety of products such as beverages, food, snacks, cars, detergents and many others not only to Albanian market but also others.

I has first started in 1991 as a distribution company and then has gradually expanded into several fields such as manufacturing or the automotive industry.

Vendndodhja

Tiranë, Shqipëri

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Financier
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
Mesatare (3 - 10 vite)
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
06-09-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

Hari Lena GROUP është një kompani distribucioni me eksperiencë 20 vjeçare në distribuimin e produkteve te ndryshme si: produktet ushqimore, detergjente, pijeve energjike etj, duke permendur produktet sot lider te saj, Uji Trebeshina dhe Kripa Rosa, Marina e Niky si edhe nje sere produktesh te tjera deri ne 250 te tilla

Kompania shpall vakant pozicionin: Financier/e

Detyrat

Detyrat kryesore te pozicionit jane:
-Mbajtja, kontrolli dhe rakordimi i dokumentacionit financiar te kompanise sipas legjislacionit ne fuqi (Fatura, arka, banka, listepagesa).
-Deklarimet mujore te librave, sigurimet dhe tatimeve te ndryshme.
-Rakordimin e furnitoreve dhe klienteve
-Mbajtjen e marrdhenieve me Institucione te ndryshme, si QKB, Drejtoria e Tatimeve, Bankat etj
-Te pergatise Raportet Periodike Financiare, si dhe Pasqyrat Vjetore (Bilanc, PASH, Cash Flow etj)
-Te jete ne gjendje te analizoje raportet, te llogarise kostot, dhe marzhet e kompanise si dhe te jape sugjerime per nevoja te drejtimit
-Te zbatoje politikat, dhe procedurat e kompanise.

Kualifikimet

-Te jene te diplomuar ne finance ose kontabilitet.
-Te kene eksperience pune me shume se 10 vjet ne pozicionin Financier/e
-Te jene perdorues te mire te paketes MS Office dhe programit financiar Alpha. Njohja e programeve Navision, SAP etj.perben avantazh
-Te kene njohuri te gjuheve te huaja, kryesisht gjuha angleze.
-Te jene te mireorganizuar dhe te sakte.
-Te ruajne konfidencialitetin, si dhe te karakterizohen nga korrektesia dhe integriteti.

Shënime

*Kandidatët e interesuar i ftojme të dërgojnë Vv me fotografi në adresën elektronike: [email protected] duke specifikuar pozicionin per te cilin aplikojne.

*Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni do të njoftohen për intervistë.
*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë