Green Coast

Green Coast

Vendndodhja

---

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Arkitekt
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
---
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
28-02-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

Balkan Finance Investment Group është një ndër grupet private investuese më të mëdha në Shqipëri dhe rajon, i pranishëm me aktivitete për zhvillimin e pasurive të paluajtshme, shitjet me pakicë, ofrimin e shërbimeve dhe manaxhimin e hapësirave tregtare apo industriale, telekomunikacion, industria minerare, financime dhe programe besimi për konsumatorët.
Green Coast pjesë e Balfin Group është të kompani e fokusuar në projektimin, ndërtimin, vënien në shfrytëzim, administrimin, mirëmbajtjen, operimin e Resorteve Turistike, zhvillimit të Objekteve dhe Fshatrave Turistike dhe njësive të hotelerisë.

Pozicioni: Arkitekt
Departamenti: Arkitekturës
Vendndodhja: Tiranë

Përmbledhja e Pozicionit:
Arkitekti i kantierit është pjesë e stafit teknik të projektit. Arkitekti duhet të njohë shumë mirë projektin dhe specifikimet e tij, duhet të njohë zbatimin, të monitorojë nga afër punimet, sidomos ato të rifiniturës, dhe të ndihmojë zbatimin me zgjidhjet përkatëse.

Detyrat

 • Mban lidhje të vazhdueshme me studiot e projektimit dhe drejtuesit e projektit. 
 • Studion dhe njihet me Projektin e Zhvilluar dhe specifikimet e tij. 
 • Përgatit në kohë vizatime sipas kërkesave të stafit teknik të zbatimit. 
 • Shkëmben informacionin për punimet arkitekturore, të cilat nënkontraktohen me ofertues/furnizues të mundshëm. 
 • Analizon vizatimet e ndërtimit për përputhje me projektet e zhvilluara. Here pas here kryen edhe plotësime. 
 • Ndihmon ne programimin e proceseve te punimeve arkitekturore, bazuar ne planin kohor të përgjithshëm. 
 • Bashkëvepron / ndihmon me drejtuesit e ekipeve për punimet e rifiniturave arkitekturore. 
 • Mbikëqyr cilësinë dhe afatet e punimeve të arkitekturës dhe materialeve. 
 • Harton raporte të ndryshme sipas kërkesës së eprorëve 
 • Leximi i projekteve të vilave tip, plan sistemimit të përgjithshëm, infrastrukturës, specifikimeve teknike, dhe gjithë elementeve të tjerë të projektit. 
 • Njohja me zbatimin, projektin në terren, strukturën e kompanisë në tërësi, dhe të projektit Green Coast në veçanti. 
 • Njohja me procedurat e kompanisë, me nënkontraktorët, njohja me kontratat e projektuesve dhe zbatuesve. 
 • Plotësimi dhe mirëmbajtja e dosjeve të projekteve në bashkëpunim me kolegët. 
 • Koordinimi me studiot e projektimit dhe klientët. 
 • Përpilimi i planimetrive të zbatimit të punimeve të rifiniturës për një grup vilash, sipas udhëzimeve të eprorëve. 
 • Hartimi, detajimi i planeve të mobilimit, mobileve, detajeve dhe specifikimet teknike të arredimit. 
 • Vizatimi i elementëve të ndryshëm të projektit sipas kërkesave të kantierit dhe të projektit. 
 • Hartimi i raporteve javore për punën individuale.

Kualifikimet

Edukimi
• Diplomë në Arkitekturë

Eksperiencat e punës:
• Të paktën 5 vjet eksperiencë si në fushën e projektimit dhe të zbatimit

Kualifikime te Tjera
• Aftësi për të sugjeruar zgjidhje dhe për të marrë vendime.
• Aftësi të mira komunikuese dhe shprehje e qartë e ideve dhe zgjidhjeve.
• Aftësi kritike mbi detajet e rifinitures e shprehur në anën funksionale dhe estetike.
• Aftësi për të koordinuar punën dhe projektet përkatëse
• Aftësi për të punuar në skuadër
• Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze, gjuhë të tjera të huaja do të ishin avantazh

Aftësi të tjera:
• Njohje shumë e mirë e legjislacionit për urbanistikën
• Përdorimi i paketës 2D dhe 3D, Auto Cad, me përparësi do të ishin edhe programet e avancuara si Revit etj.

Shënime

Mënyra e aplikimit:
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-të e tyre në adresën [email protected] me subjekt GC_0318.

Afati i dorëzimit: 28.02.2018

Vetëm kandidatet e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë.
*Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887 vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
Posto punë
ose
Krijo/Shto CV

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë