Fibank

First Investment Bank Albania aspires to be one of the finest banks in Albania and the Balkan region, recognized as a rapidly growing, innovative, customer-oriented bank, offering outstanding products and services, ensuring excellent careers for its people, and contributing to the community. The Bank aims at developing, through sister banks and subsidiaries, a regional banking network to service the business needs of the Balkan reg...

Vendndodhja

Tiranë, Shqipëri

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Administrator te dhenash
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
---
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
17-02-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

Ne kuader te zgjerimit te rrjetit dhe aktivitetit te saj FIRST INVESTMENT BANK – ALBANIA SHA njofton per vendet vakante, si me poshte vijon:

Emertimi i pozicionit: Administrator i bases se te dhenave – 1 pozicion vakant (Tirane)

Detyrat

Perkufizim i pergjithshem i pozicionit: Administratori i bases se te dhenave krijon dhe miremban te gjitha basat e te dhenave qe perdoren ne banke duke perfshire ambjentet e zhvillimit te testimit dhe te prodhimit. Performon palnifikimin e kapaciteteve te nevojshme per nje funksionin cilesor te basave te te dhenave. Zhvillon ne vazhdimesi nderhyrje per te sinkronizuar performancen e bazave te te dhenave ne pershtatje me kerkesat e bankes. Menaxhon te gjithe kufizimet e duhura per te siguruar integritetin e te dhenave si dhe ofron suport teknik per ekipin e zhvillimit te softwares.

Kualifikimet

•Te kete diplome ne Informatike ose dege te ngjashme.
•Te kete minimumi 5 vite experience me administrimin e bazave te te dhenave.
•Njohuri shume te mira ne ORACLE, MSSQL, MySQL, SQLite etj.
•Njohuri shume te mira ne LINUX, Microsoft Server etj.
•Eksperienca ne sistem bankar eshte plus.

Shënime

Te gjitha pozicionet vakante të punës jane te publikuara në www.fibank.al
Për aplikim, personat e interesuar duhet të dërgojnë në adresën e mailit të Burimeve Njerëzore [email protected], brenda dates 17.02.2017.
•CV-në e përditësuar;
•Letrën e interesit

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë