SALILLARI Ltd

SALILLARI Ltd, was established as a construction company in 1994 Berat. Since then the company has extended its operation throughout the country from Shkodra to Saranda. The company was grown very fast during last years in reply to the demand of Albanian construction industry and now is one of the biggest companies in our country. The fast developing of the activities maid necessary the transfer of headquarter to Tirana in 2000....

Vendndodhja

Vorë, Shqipëri

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Ekonomist
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
---
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
07-09-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

Kompania "SALILLARI shpk" kerkon te punesoje MAGAZINIER - EKONOMIST (gjinia mashkull).

Detyrat

•Regjistron brenda dites te gjitha faturat e blerjes me hyrje ne magazine.
•Rakordon faturen e mallit te blere me artikujt qe vijne fizikisht ne magazine duke mbajtur pergjegjesi per krahasimin e sasive te shenuara ne fature me sasite e mallit fizik.
•Regjistron ne sistemin financiar cdo kartele artikulli duke plotesuar te gjitha fushat me informacionin e duhur.
•Kryen me pergjegjesi transferimin e artikujve ne objektet brenda kompanise duke u kujdesur per plotesimin e dokumentit ne menyre te sakte sipas rregullave te kompanise.
•Kryen daljet e artikujve nga magazina gjithmone pas kerkeses qe do te kete marre ne forme zyrtare.
•Mban ne nje regjister magazine te gjitha daljet e veglave te punes dhe paisjeve qe do te merren per perdorim duke dokumentuar emrat perkates si edhe destinacionet.
•Mban nen kontroll qe gjendja e artikujve te mos kaloje me gjendje negative.
•Mban pergjegjesi per dokumentimin e te gjitha levizjeve te artikujve te magazines.
•Mban pergjegjesi per sasine e artikujve kontabel dhe fizik te cilet duhet te jene gjithmone te barabarte.
•Mban pergjegjesi per levizjen e artikullit fizikisht dhe ne programin financiar.
•Merr pjese ne inventaret e kompanise.
•Merr persiper çdo detyre tjeter qe do ti ngarkohet ne varesi te nevojave urgjente te kompanise.

Kualifikimet

Te kete arsim te larte, dega Ekonomike.
•Te kete eksperience mbi dy vjet.
•Mosha jo me shume se 40 vjeç.
•Te perdore programet baze Microsoft Office.
•Te njohe programet financiare: Alpha, Finance, etj..
•Te kete njohuri shume te mira te gjuhes angleze.

Shënime

Te interesuarit mund te dergojne C.V me foto, tek adresa e-mail: [email protected]
ose te kontaktojne te numri: +355682055689

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë