BAST ARENA

BAST ARENA

Vendndodhja

---

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Marredhenie me publikun dhe komunikim
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
---
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
05-09-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

BAST ARENA - THE ONLY LEGAL ONLINE BETTING AND E-GAMING PLATFORM OF ALBANIA, seeks for full time Live Chat Assistant.

BAST ARENA - PLATFORMA E VETME LIGJORE E LOJRAVE ELEKTRONIKE NË DISTANCË NË SHQIPËRI, kërkon të punësojë Asistente për Live Chat me kohë të plotë.

Detyrat

Main responsibilities:

•Provide information to the company’s clients;
•Handling customers’ queries in timely and professional manner via chat and e-mail;
•Providing technical assistance for products, websites, software, etc.;
•Meeting corporate standards and procedures for better quality;
•Meet predetermined personal and team targets;
•Keep the job knowledge up to date and strive for excellence;

-------------------------------------------------------------------------------------

Përgjegjësitë kryesore:
•Ofron informacion klientëve të kompanisë;
•I përgjigjet pyetjeve të klientëve në kohë dhe në mënyrë profesionale përmes bisedës online dhe e-mailit;
•Ofron asistencës teknike për produktet, faqet e internetit, programet, etj.;
•Përmbush standartet dhe procedurat e kompanisë me cilësitë më të mira;
•Njohja e objektivave të paracaktuara personale dhe ekipore;
•Përditsimi i njohurive të punës dhe pëpjekje për përmirësimin e tyre;

Kualifikimet

Requirements:
•Fluency in Albanian;
•Knowledge of MS Office, Windows and Internet applications;
•Excellent communication and multi-tasking skills;
•Team player with positive attitude;
•Results- and sales-oriented – an advantage;
•Availability to work on shifts;
•Speaking English is a plus;
--------------------------------------------------------------------------------------

Kërkesat:
•Rrjedhshmëri në të folur të gjuhës shqipe;
•Njohuri të aplikacioneve MS Office, Windows dhe Internet;
•Komunikim shumë të mirë dhe aftësi të kryerjes së shumë detyrave;
•Të jetë udheheqës/e i/e grupit me qëndrim pozitiv;
•Rezultatet në orentimin e shitjeve – përbën një avantazh;
•Disponueshmëri për të punuar me turne;
•Njohuri e gjuhës angleze përbën avantazh;

Shënime

All interested applicants are kindly asked to send their application composed of:
CV, in English language ideally by email: [email protected]
or call @ +35544506060
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Të gjithë të interesuarit janë të lutur të dergojnë CV-të e tyre në gjuhën angleze në adresën e emailit: [email protected]
Ose të telefonojnë në numrin e telefonit: +35544506060

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë