Banka Kombetare Tregtare Kosoves

Misioni i BKT-së është t’u sigurojë njerëzve qetësi, lehtësi dhe mundësi në sektorin bankar. E dimë se çfarë kërkoni dhe bëjmë çmos që ju ta keni. Kjo thjesht na bën bankën e parë dhe më të mirën. Dega e parë e Bankës Kombëtare Tregtare u themelua në Durrës më datë 29 nëntor 1925, në godinën historike ku sot ndodhet Dega e BKT në Durrës. Godina në të cilën ndodhet kjo degë e BKT-së përfaqëson aktualisht institucionin financiar sh...

Vendndodhja

Prishtinë, Kosovë

Profili i Kompanisë

Detaje të pozicionit

Kategoria e Punës / Profesioni
Sekretar/Asistent zyre
Tipi i punës
Kohe e plote
Eksperiencë
Pak eksperience (0 - 2 vite)
Kërkohet foto
Jo
Letër interesi
Jo
Rroga mujore
---
Data e përfundimit
21-08-2018
Data e fillimit të punës

Përshkrimi

NJOFTIM PËR PUNËSIM

Pozita: Asistent Specialist për Korporatë

Detyrat

 • Të bëj prezantimin e produkteve dhe shërbimeve të Bankës në mënyrë sa më aktive.
 • Të ndjek zhvillimet e biznesit në rajonin që mbulon dega. Të ndërtojë menjëherë marrëdhënie me çdo biznes të ri.
 • Të ndjek zhvillimet e sektorit bankar.
 • Të përgatis dosjet e aplikimit për kredi sipas kërkesave të manualit përkatës.
 • Të bashkëpunoj me Departamentin e Korporatave dhe për prezantimin sa më të plotë të rasteve në Komitetin e Kredisë.
 • Të kontrolloj me hollësi dokumentat e kërkuara prej klientëve.
 • Të siguroj klientë të rinj të Korporatave dhe NVM-ve.
 • Të bëj vlerësimin preliminar për kredinë me drejtuesin e degës.
 • Të bëj identifikimin dhe përzgjedhjen e klientëve të korporatës dhe të NMV-ve në rajonin që mbulon, dhe të krijon marrëdhenie të shëndosha afariste.

Kualifikimet

 • Të jetë i diplomuar në Ekonomi/Administrim Biznesi/Menaxhment.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, prezantuese, koordinuese dhe bindëse.
 • Të ketë njohuri të mira në përdorimin e kompjuterit.

Shënime

Kandidatët e interesuar inkurajohen të aplikojnë duke plotësuar formularin në gjuhën Angleze: http://bkt-ks.com/aplikoni-per-pune.aspx
Për çdo problem kontaktoni [email protected]
Të gjitha aplikacionet do të trajtohen me konfinfidencialitet të lartë.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur nga procesi i selektimit do të lajmërohen përmes telefonit.

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë