Statistika

2-10
Numri i Punonjësve

6
Punë Aktive

Privat
Sektori


Partner.al

Tiranë, Shqipëri Burime Njerezore www.partner.al

Përshkrimi i kompanisë

Partner.al është një kompani e cila ofron konsulencë në sektorin e shitjeve, përzgjedhje stafi për biznese në të gjithë Shqipërine & trajnime në të gjitha fushat e shitjes. Eksperienca shumë vjeçare e stafit të saj në sektorin e shitjeve dhe njohja shumë e mirë e tregut shqiptar dhe rajonal, përben një nga bazat kryesore mbi të cilat Partner.al do të mbështetet për të ofruar shërbimet e saj. Partner.al i ofron bizneseve mjetet e nevojshme në mënyrë që të shtojnë vlerën duke u fokusuar në rezultate, produktivitet, cilësi, & kënaqësinë e klientit.

Produkte dhe Shërbime

Konsulencë Biznesi - Rekrutime- Trajnime

Nga Partner.al

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë