Statistika

51-100
Numri i Punonjësve

0
Punë Aktive

Privat
Sektori

2016
Themeluar


ITE Engineering

Tiranë, Shqipëri Informatik, Shperndarje www.itegrup.al

Përshkrimi i kompanisë

ITE GRUP përfaqëson një shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e cila zhvillon aktivitetin saj ne drejtimet kryesore: - Projektimi dhe zbatimi ne fushen e elektrike, elektronike, e telekomunikacion - Projektimi dhe prodhimi i paisjeve speciale te shperndarjes, transformimit dhe te matjes energjise elektrike ( kabina te TM, kuadro elektrike, panele matje etj).

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë