Statistika

51-100
Numri i Punonjësve

0
Punë Aktive

Privat
Sektori

1999
Themeluar


RIA 2000

Tiranë, Shqipëri Shitjet

Përshkrimi i kompanisë

Tregetim i pjeseve te kembimit, gomave dhe vajrave per automobila, riparime mekanike te automobilave, riparim i impinateve elektrike dhe ushqimit te automobilave, riparim dhe zevendesim i gomave.

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë