Statistika

2-10
Numri i Punonjësve

0
Punë Aktive

Privat
Sektori


MP-Fiscal&Law Consulting Shpk

Tiranë, Shqipëri Administrative, Mjedisit, Financa

Përshkrimi i kompanisë

Sherbim konsulence ne fushen ligjore, kontabel dhe tekniko ekonomike. Asistence fiskale per ndermarrjet dhe punonjesit. Sherbim konsulence per internacionalizim i ndermarrjeve, Asistence ne studime, projekte dhe plane ekonomiko -financiare. Perpunim i te dhenave kontabel per pagat. Menaxhimin, promovimin, marketing, evente te ndryshme per permisimin e miqenies punetorve dhe rritjen e ndermarrjeve. Asistence per menaxhimin e dokumentacionit per permisimin e procesit admnistrastiv dhe produktiv (database, firma dixhitale, dokumenta elektornik, etj.

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë