Statistika

201-500
Numri i Punonjësve

0
Punë Aktive

Privat
Sektori

1996
Themeluar


Banka NBG Albania

Tiranë, Shqipëri Financa

Përshkrimi i kompanisë

Banka NBG Albania është një nga bankat kryesore në vend, iniciatore dhe një lojtar i rëndësishëm në dhënien e kredive për shtëpi dhe ato konsumatore, duke zotëruar një pjesë të konsiderueshme të tregut të këtyre produkteve. Banka ofron gamën e plotë të produkteve dhe shërbimeve për klientët e të gjithë segmenteve: korporata, biznese të mesme e të vogla dhe individë. Misioni i Banka NBG Albania në Shqipëri është të zhvillohet si një institucion financiar lider në vend duke u siguruar konsumatorëve një shërbim të dedikuar e të qëndrueshëm, që krijon vlera duke operuar me angazhim, qëndrueshmëri, vazhdimësi, dhe transparencë në përfitim të konsumatorit, aksionerëve, punonjësve dhe në frymën e përgjegjësisë ndaj komunitetit në përgjithësi.

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë