Statistika

51-100
Numri i Punonjësve

1
Punë Aktive

Privat
Sektori

2004
Themeluar


LOG in ALBANIA

Tiranë, Shqipëri Sherbim www.loginalbania.al

Përshkrimi i kompanisë

Shoqëria LOG in ALBANIA është themeluar në vitin 1992 me dëshirën dhe ambicien për të qenë përfaqësuese dinjitoze në tregun shqiptar dhe rajonal të shërbimeve. Aktualisht aktivitet e saj kryesore janë: agjensi doganore, spedicionere dhe transporti; agjensi turistike; shërbim postar ekspres; veprimtari në fushën e dhënies me qera të mjeteve të transportit; veprimtari në fushën e shitjes me shumicë e pakicë të produkteve të telefonisë dhe aparaturave telefonike; shërbime që lidhen me pritjen e turisteve; Shoqërues në pikat turistike brenda e jashtë vendit dhe përkthyes; organizim eventesh, etj.

Produkte dhe Shërbime

Makina me qera; Shërbim doganor; Postë ekspres; Paketa turistike incoming; etj.

Nga LOG in ALBANIA

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë