Statistika

51-100
Numri i Punonjësve

1
Punë Aktive

Privat
Sektori


Infosoft Office

Teknologjia e Informacionit

Përshkrimi i kompanisë

InfoSoft Office, e themeluar në 1997, lindi pas një ristrukturimi organizativ i InfoSoft duke ndarë paisjet Hardware nga paisjet e zyrës. InfoSoft Office është përkushtuar për të plotësuar nevojat e klientëve për: Konsumabla për Printera, Fakse, Fotokopje, etj Produkte Letre, Kartoleri Artikuj zyre, Kanceleri Projekte për printime masive (Pay per Print, Pay per Use) InfoSoft Office është lider në tregun Shqiptar nëpërmjet: Përkushtimit në punë të një stafi të specializuar prej 65 punonjësish Përfaqësimit në treg të markave më të njohura botërore Marrëdhënie të shkëlqyera me klientet nëpërmjet ofrimit të një game të gjërë produktesh me raport optimal cilësi/cmim. Organizim i lartë i logjistikës Kualitetit në manaxhim

Produkte dhe Shërbime

Artikuj per zyra

Nga Infosoft Office

Posto punë
ose
Krijo/Shto CV

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë