Statistika

2-10
Numri i Punonjësve

0
Punë Aktive

Privat
Sektori

2009
Themeluar


ISDC

Telekomunikacionit www.isdc.al

Përshkrimi i kompanisë

Objekti i kompanise eshte te huajzoje ose te mbledhe para nepermjet kredive afatgjata apo afatshkurtra, obligacioneve, te shese, te hipotekoje, te jap me koncension, menaxhoje, ndertoje, zhvilloje etj.

Produkte dhe Shërbime

te huajzoje ose te mbledhe para nepermjet kredive afatgjata apo afatshkurtra, obligacioneve, te shese, te hipotekoje, te jap me koncension, menaxhoje, ndertoje, zhvilloje

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë