Statistika

11-50
Numri i Punonjësve

0
Punë Aktive

OJF
Sektori

2013
Themeluar


CBS CREATIVE BUSINESS SOLUTIONS

Sherbimet Financiare www.cbs.al

Përshkrimi i kompanisë

CBS Creative Business Solutions është një organizatë konsulence biznesi, jo fitim-prurëse me ekspertizë të thellë në financimin e sektorëve në zhvillim. CBS në partneritet me USAID po implementon programin 3-vjecar AgroKapital, me synim rritjen e financimit të sipërmarrjeve bujqësore.

Produkte dhe Shërbime

Konsulence Financiare , Plane Biznesi

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë