Statistika

1
Numri i Punonjësve

1
Punë Aktive

Privat
Sektori


Përshkrimi i kompanisë

F&M Reklama pati fllimet e saj modeste në vitin 2007, me një aktivitet i cili u konsolidua dhe u përmirësua me kalimin e kohës, duke u shfaqur tashmë si një nga partnerët më seriozë për një numër të madh biznesesh në Shqipëri. Që në fllim të rrugëtimit të saj, dy vëllezërit Faolt & Marin Pahija, të cilët themeluan këtë kompani, ndoqën një strategji të diferencimit të produktit duke u orientuar nga kërkesat e tregut nevojat dhe dëshirat e klientëve.

Nga F&M Reklama

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë