Statistika

15
Punë Aktive

Privat
Sektori


Përshkrimi i kompanisë

 

“Neptun”, është kompania udhëheqëse në shitjen e produkteve elektronike në Shqipëri. Operon në një biznes ndërkombëtar në 4 vende të Ballkanit Perëndimor. Hyn në treg me anë të formateve moderne të shitjeve, duke iu ofruar konsumatorëve një gamë produktesh e shërbimesh të plota e gjithë përfshirëse.

Shtyllat më të forta ku mbështet strategjia e biznesit tonë janë :

  • Fokusimi tek konsumatori me anë të kombinimit të fortë dhe të qëndrueshëm të vlerave, shumëllojshmërisë e shërbimeve.
  • Formulimi i biznesit me orientim ndaj klientit, si edhe për të krijuar eksperiencë blerjeje të pakrahasueshme në dyqane.
  • Rritje e investimeve në teknologji, në mjete programimi dhe trajnime, që përmirësojnë efikasitetin/rendimentin operacional dhe financiar.
  • Ekspansion/shtrirje rajonale e shpejtë e pozicioneve fituese/kyçe.

Nga Neptun shpk

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë