Statistika

11-50
Numri i Punonjësve

2
Punë Aktive

Privat
Sektori

2008
Themeluar


Fondi Besa

Tiranë, Shqipëri Bankar www.fondibesa.com

Përshkrimi i kompanisë

Fondi Besa sh.a është institucion financiar jo banke dhe aktiviteti i tij përfshin: -Kredidhënie për bizneset e vogla dhe të mesme; -Shërbim pagesash dhe arkëtimesh; -Ndërmjetësim për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat); -Ofrimin e garancive bankare; -Shërben si agjent ose këshilltar financiar.

Nga Fondi Besa

Kategoritë më të kërkuara / Të gjitha kategoritë