Të përgjithshme

Të përgjithshme Lojëra argëtuese dhe humor

Sipërmarrja fillon që në moshë të re

52% e 549 themeluesve të bizneseve të suksesshme në industritë me ritëm rritjeje  të madh, thanë se kanë qënë të interesuar për sipërmarrje gjatë kohës së universitetit. ( 95% të tyre kanë diplomë bachelor) Nga ata të cilët ishin jashtëzakonisht të interesuar gjatë viteve të universitetit, 47% janë bërë sipërmarrës në më shumë se 2 kompani secili.