Shëndeti Dhe Psikologjia E Punës Kreu Blog Shëndeti Dhe Psikologjia E Punës

Barazia në punë

Barazia në punë, në terma të thjeshtë është trajtimi i njëjtë i punonjësve pavarësisht moshës, seksi...


Stresi në punë

Stresi në punë mund të përkufizohet si “dëmtuesi fizik dhe emocional që shfaqet kur kërkesat e punës...


Përse ushtrojnë njerëzit dhunë p...

Dhuna psikologjike… Është një lloj forme abuzimi, ndërsa dhunuesit dhe punëdhënësit e pashkoll...


Pse nuk i del vetes tënde për zo...

Kjo është një pyetje që bëhet shpesh, ” Ne jemi të rritur, apo jo?” Në shumicën e rastev...


Ndershmëria në punë – Çfarë mund...

1. Fiton kredibilitet, një komoditet i rrallë Kur ndershmëria është me ty në punë, ti fiton kredibil...


2011-07-14

Nevoja për të qenë në qendër të...

Njerëzit janë krijesa shoqërore dhe kanë nevojë për bashkëveprim shoqëror, për opinionin e dikujt tj...


Kush jam unë?

Zhvillimi profesional në organizatë Koncepti i zhvillimit profesional brenda një organizate duket i...


Sugjeroni mënyra për të përmirës...

Në lëvizjen drejt një modeli me njohuri bazë, atje ku ekipet e njerëzve nuk janë të detyruar të ulen...


Identifikoni vlerat personale

Vlerat janë tiparet apo cilësitë e konsideruara të vlefshme. Ato përfaqësojnë prioritetet dhe forcat...


Si të jemi të fortë emocionalish...

Shumicës së njerëzve i ndodh që në momente të caktuara në punë të ketë diçka që i bën ata të derdhin...


Si ta menaxhojmë ndryshimin tek...

Kur konsiderojmë ndryshimin, në përgjithësi mendojmë për të prekshmen, të matshmen, ngjarjet që ndik...


Si të menaxhojmë negativitetin n...

Asgjë nuk ndikon në moralin e punonjësve më shumë se vazhdimësia e negativitetit në punë. Kjo degrad...


Si të njohim një punonjës që ka...

Çdo punonjës ka probleme personale që mund të ndikojnë në punën e tij. Gama e problemeve është e gje...


Etika në vendin e punës

Vendi i punës është një nga vendet më të rëndësishme në jetën tonë. Ne shpenzojmë pothuajse 1/3 për...


Implementimi i sjelljes pozitive...

Sjellja, qëndrimi dhe zhvillimi pozitiv në vendin e punës mund të përcaktojë se sa të suksesshëm jen...


Promovimi i krijimtarisë në orga...

Promovimi i krijmtarisë është thelbësor për krijimin e një klime apo kulture korporative që promovon...


Të përfitojmë njohuri

Gjatë gjithë jetës, ne jemi në konstant të vazhdueshëm për të mësuar  dhe për të gjetur ide të reja....


Për çfarë motivi punojmë?

Motivet e kryerjes së një pune janë të ndryshme por cili është ai motiv primar që na shtyn për të pu...


Si të sillemi me shefin?

Mënyrat e sjelljes me kolegët dhe me shefin ndryshojnë shumë nga njera-tjetra. Sepse të parët janë s...


Pse duapune.com

Të nderuar lexues, Nëse jeni punëdhënës apo punëkërkues, dhe dëshëroni të dini më shumë në lidhje me...