Shëndeti Dhe Psikologjia E Punës Kreu Blog Shëndeti Dhe Psikologjia E Punës

Sugjeroni mënyra për të përmirës...

Në lëvizjen drejt një modeli me njohuri bazë, atje ku ekipet e njerëzve nuk janë të detyruar të ulen...


Identifikoni vlerat personale

Vlerat janë tiparet apo cilësitë e konsideruara të vlefshme. Ato përfaqësojnë prioritetet dhe forcat...


Si të jemi të fortë emocionalish...

Shumicës së njerëzve i ndodh që në momente të caktuara në punë të ketë diçka që i bën ata të derdhin...


Si ta menaxhojmë ndryshimin tek...

Kur konsiderojmë ndryshimin, në përgjithësi mendojmë për të prekshmen, të matshmen, ngjarjet që ndik...


Si të menaxhojmë negativitetin n...

Asgjë nuk ndikon në moralin e punonjësve më shumë se vazhdimësia e negativitetit në punë. Kjo degrad...


Si të njohim një punonjës që ka...

Çdo punonjës ka probleme personale që mund të ndikojnë në punën e tij. Gama e problemeve është e gje...


Etika në vendin e punës

Vendi i punës është një nga vendet më të rëndësishme në jetën tonë. Ne shpenzojmë pothuajse 1/3 për...


Implementimi i sjelljes pozitive...

Sjellja, qëndrimi dhe zhvillimi pozitiv në vendin e punës mund të përcaktojë se sa të suksesshëm jen...


Promovimi i krijimtarisë në orga...

Promovimi i krijmtarisë është thelbësor për krijimin e një klime apo kulture korporative që promovon...


Të përfitojmë njohuri

Gjatë gjithë jetës, ne jemi në konstant të vazhdueshëm për të mësuar  dhe për të gjetur ide të reja....


Për çfarë motivi punojmë?

Motivet e kryerjes së një pune janë të ndryshme por cili është ai motiv primar që na shtyn për të pu...


Si të sillemi me shefin?

Mënyrat e sjelljes me kolegët dhe me shefin ndryshojnë shumë nga njera-tjetra. Sepse të parët janë s...


Pse duapune.com

Të nderuar lexues, Nëse jeni punëdhënës apo punëkërkues, dhe dëshëroni të dini më shumë në lidhje me...


Si të menaxhojmë stresin në punë

Puna në ditët e sotme gjithnjë e më shumë po kthehet në burim stresi. Po cfarë është stresi në vetve...