Publikime Dhe Njoftime Kreu Blog Publikime Dhe Njoftime

Rekrutim

    Rekrutim– praktika e njoftimit dhe kërkimit të aplikantëve për të plotësuar pozicionet e l...


Sistemi i Informacionit të Burim...

Sistemi i Informacionit të Burimeve Njerëzore– një bazë të dhënash kompjuterike e cila përdore...


Zhvillimi i Burimeve Njerëzore

Zhvillimi i Burimeve Njerëzore– një sërë aktivitetesh të planifikuara të cilat kanë si qëllim...


Menaxhimi i Burimeve Njerëzore (...

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore (MBNJ) – projektimi i një sistemi formal brenda një organizate për të...