Publikime Dhe Njoftime Kreu Blog Publikime Dhe Njoftime

Informacione për udhëtimin në zo...

Dokumentet kryesore për udhëtimin në zonën Shengen janë : 1) pajisja me pasaportë biometrike, 2) sig...


BURSA MASTER në Universitetin e...

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – Soros, fton të gjithë qytetarët shqiptarë të aplikojnë...


Thirrje për aplikim

Fondi Evropian për Ballkanin (EFB) nis një thirrje të re për aplikimin brenda “THINK AND LINK&...


Lëvizja e lirë për qytetarët e R...

Shumë shpejt, qytetarët e Republikës së Shqipërisë nuk do të kenë nevojë për vizë për të udhëtuar në...


Programi i granteve

Që prej 3 nëntor 2010 është publikuar hapja e raundit të ri të aplikimeve për programin e granteve (...


Thirrje për Aplikim

Ministria e Arsimit dhe Shkencave në bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanse...


Janë hapur aplikimet për skemën...

Që prej vitit 2008 të gjitha vendet e Ballkanit jane përfshirë  në skemën e bursave OSI-DAAD, një pr...


Kurse në Psikoterapinë Pozitive

Kurse trajnimi në Psikoterapi Pozitive Çertifikatë e nënshkruar nga Shoqata Botërore e Psikoterapisë...


Yes – Kaloni një vit akade...

Çfarë është YES? Youth Exchange and Study (YES) është një program i themeluar në tetor të vitit 2002...


Thirrje për të qenë shkollë part...

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, nëpërmjet kësaj thirrjeje, ofron mundësinë për t’u b...


Thirrje për projekt kërkimor në...

Nëpërmjet kësaj thirrje, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë synon të komisionojë një stu...


2.Shpallje konkursi/Pozicioni: K...

Programet: Qeverisja e Mirë dhe Shoqëria Civile Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – Sor...


1.Shpallje konkursi/Pozicioni: K...

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – Soros shpall konkursin për punësim në pozicionin e...


YES – Program Shkëmbimi me...

Çfarë është YES? Youth Exchange and Study (YES) është një program i themeluar në tetor të vitit 2002...


Panairi i Punës dhe Studimit ...

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, në ndihmë të aktivitetit të Kompanive dhe në shërbim të Shoq...


Planifikimi i vazhdimësisë së bi...

(shqip) Planifikimi i vazhdimësisë së biznesit : Gjerësisht i përcaktuar si një proçes në menaxhim q...


Kontrolli i Kualifikimit/Backgro...

(shqip) Proçesi i verifikimit të informacionit të dhëna nga aplikantët, të marrë në konsideratë për...


Praktikë pune/Apprenticeship

(shqip) Një sistem që përdoret për të trajnuar një person në një profesion apo zanat të akredituar n...


Testi i Aftësisë/Aptitude testin...

(shqip) Një instrument testues i standartizuar i përdorur gjatë proçesit të përzgjedhjes që ka për q...