Publikime Dhe Njoftime Kreu Blog Publikime Dhe Njoftime

Janë hapur aplikimet për skemën...

Që prej vitit 2008 të gjitha vendet e Ballkanit jane përfshirë  në skemën e bursave OSI-DAAD, një pr...


Kurse në Psikoterapinë Pozitive

Kurse trajnimi në Psikoterapi Pozitive Çertifikatë e nënshkruar nga Shoqata Botërore e Psikoterapisë...


Yes – Kaloni një vit akade...

Çfarë është YES? Youth Exchange and Study (YES) është një program i themeluar në tetor të vitit 2002...


Thirrje për të qenë shkollë part...

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë, nëpërmjet kësaj thirrjeje, ofron mundësinë për t’u b...


Thirrje për projekt kërkimor në...

Nëpërmjet kësaj thirrje, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë synon të komisionojë një stu...


2.Shpallje konkursi/Pozicioni: K...

Programet: Qeverisja e Mirë dhe Shoqëria Civile Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – Sor...


1.Shpallje konkursi/Pozicioni: K...

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë – Soros shpall konkursin për punësim në pozicionin e...


YES – Program Shkëmbimi me...

Çfarë është YES? Youth Exchange and Study (YES) është një program i themeluar në tetor të vitit 2002...


Panairi i Punës dhe Studimit ...

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, në ndihmë të aktivitetit të Kompanive dhe në shërbim të Shoq...


Planifikimi i vazhdimësisë së bi...

(shqip) Planifikimi i vazhdimësisë së biznesit : Gjerësisht i përcaktuar si një proçes në menaxhim q...


Kontrolli i Kualifikimit/Backgro...

(shqip) Proçesi i verifikimit të informacionit të dhëna nga aplikantët, të marrë në konsideratë për...


Praktikë pune/Apprenticeship

(shqip) Një sistem që përdoret për të trajnuar një person në një profesion apo zanat të akredituar n...


Testi i Aftësisë/Aptitude testin...

(shqip) Një instrument testues i standartizuar i përdorur gjatë proçesit të përzgjedhjes që ka për q...


Akreditim/Accreditation

(shqip) Një proces i shqyrtimit dhe çertifikimit  të aftësive nga një entitet që vlerëson individët,...


Të mësuarit aktiv/Active learnin...

(shqip) Procesi i të mësuarit të njohurive të reja, përvetësimit të aftësive dhe sjelljeve të reja n...


Mundësi të barabarta punësimi

Mundësi të barabarta punësimi– një politikë që konsideron barazinë në punësim mbi të gjithë in...


Puna në grup

Puna në grup- praktika e individëve që punojnë së bashku në mënyrë që të sjellin larmi në talente, n...


Krijimi i ekipit

Krijimi i ekipit- një program trajnimi i krijuar për të ndihmuar një grup njerëzish për të punuar së...


Nepotizëm

Nepotizëm– favorizimi i të afërmëve nga individë që kanë një pozicion drejtues në kompani, si...