Publikime Dhe Njoftime Kreu Blog Publikime Dhe Njoftime

UEJL Panairi i Karrierës Tetovë

Në mjediset e Unversitetit e Europës Juglindore Tetovë Maqedoni në datën 29 prill 2015, u organizua...


Panairi i dytë i Karrierës në Ep...

Më 21 prill 2015 në mjedisiet e Universitetit Epoka u organizua “Panairi i dytë i Karrierës”. Aktivi...


Panairi “Eksploro botën tënde” 2...

Në mjediset e Fakultetit të Ekonomisë në Tiranë në datën 16 prill 2015, Qendra e Karrierës së Univer...


Stazh profesional prane KPMG Rum...

Filluan aplikimet per ndjekjen e stazhit profesional ne Rumani prane KPMG. Per te aplikuar duhet: te...


Konkursi i 4tert Kombetar 2015 p...

Te nderuar profesioniste, Nen perkujdesjen time personale, me cilesine e Ekspertit Kombetar te Organ...