Tagged: burimet njerëzore

0

Zhvillimi i Burimeve Njerëzore

Zhvillimi i Burimeve Njerëzore– një sërë aktivitetesh të planifikuara të cilat kanë si qëllim të sigurojnë për organizatën aftësitë që i duhen për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të biznesit.