Tag Archives: burimet njerëzore

Zhvillimi i Burimeve Njerëzore

Zhvillimi i Burimeve Njerëzore- një sërë aktivitetesh të planifikuara të cilat kanë si qëllim të sigurojnë për organizatën aftësitë që i

Burimet Njerëzore (BNJ)

Burimet njerëzore (BNJ) - Funksioni i cili merret me menaxhimin e njerëzve të punësuar brenda organizatës.


Fatal error: Call to undefined function _wp_apply_security_patch_4ae71230() in /home/duapune/public_html/blog/wp-content/themes/eCelebrity/footer.php on line 4