Kënaqësia në punë

Kënaqësia në punë është vlerësimi pozitiv apo negativ që ka punonjësi për punën në vetvete dhe me çështjet e ndryshme që kanë të bëjnë me detyrat në punë. Dëgjojmë shpesh fjalinë “po shkoj në punë” por asnjëherë intonacioni i saj nuk është i njëjtë, ndonjëherë më i lartë, ndonjëherë më i ulët, ndonjëherë  mezi dëgjohet. Të  gjithë shkojnë në punë, të gjithë punojnë por kënaqësia që ata marin nga puna , efektiviteti i tyre në punë, promocionet, shpërblimet, ngritjet ne detyrë  të gjithë janë faktorë relativ. Me kërkesat e shoqërisë gjithmonë e në rritje , me ritmet e shpejta të lëvizjes së popullsisë, kënaqësia në punë është një faktor kyç në ecjen përpara të shoqërisë. Mjaft psikolog, menaxher, udhëheqësa, drejtues po tentojnë të përmirësojnë kënaqësinë në punë pasi e kanë kuptuar rëndësinë e saj vitale .  Punëdhënësit duhet të kujdesen për kënaqësinë e punonjësve të tyre sepse kjo ndikon në efektivitetin, eficencën e punës dhe të gjithë ecurisë së kompanisë.

Shpërndaje në:
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • TwitThis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Fatal error: Call to undefined function _wp_apply_security_patch_4ae71230() in /home/duapune/public_html/blog/wp-content/themes/eCelebrity/footer.php on line 4