Si të jepni referencë për punonjësit

job-reference-letter2Të largoni nga puna një punonjës është një detyrë e vështirë dhe sfiduese. Fatkeqësisht, vështirësia më e madhe qëndron gjithmonë në fund, kur ai është duke u larguar nga puna. Të punësuarit kur largohen, mund t’ju kërkojnë referenca. Më poshtë tregohen se çfarë duhet të bëni në të tilla raste:


1. Verifikoni informacionin.
Kontrolloni dokumentacionin e punonjësit para se të jepni një referencë, me qëllim që të siguroheni që ju po jepni vetëm fakte.
2. Shkruani sa më shkurt. Nëse jeni duke shkruar një letër reference ose po jepni një referencë në telefon, përpiquni të kufizoni informacionin që ofroni. Pasi kjo do të zvogëlojë mundësinë për të shprehur ndonjë gjë që mund të konsiderohet si shpifje.
3. Jepni fakte. Kufizoni përgjigjen tuaj duke dhënë informacione faktike si: datat e punësimit, titullin, pagën dhe të dhëna të tjera objektive.

Shpërndaje në:
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • TwitThis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Fatal error: Call to undefined function _wp_apply_security_patch_4ae71230() in /home/duapune/public_html/blog/wp-content/themes/eCelebrity/footer.php on line 4